హైదరాబాదీ హాలీమ్ పాయింట్ ప్రారంభం

Spread the love

నియోజకవర్గ పరిధిలోని 29వార్డ్ జగదాంబ జంక్షన్, మల్టీ లెవెల్ మోడ్ర‌న్‌ కార్ పార్కింగ్ వెనుక ఖాళీ స్థలంలో వైస్సార్సీపీ 42వార్డ్ ప్రెసిడెంట్ జుబేర్ ఏర్పాటు చేసిన హైదరాబాదీ హాలీమ్ పాయింట్ ను విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఆదివారం ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ గత 11సంవత్సరాల నుండి ఎంతో రుచికరమైన హాలీమ్ ను జుబేర్ గారు అందిస్తురాని చెప్పారు. ఆర్ కె బీచ్ ఏరియా లో మ‌రొక‌ హాలీమ్ పాయింట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని దీవించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 29వార్డ్ కార్పోరేటర్ ఉరికూటి నారాయణ రావు, అక్బర్, వైస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు, అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

33వార్డ్ లీలామహల్ థియేటర్ జంక్షన్

నియోజకవర్గ పరిధిలోని 33వార్డ్ లీలామహల్ థియేటర్ జంక్షన్, కీస్ హోటల్ ఎదురుగా ఖాళీ స్థలంలో వైస్సార్సీపీ నాయకుడు మొహమ్మద్ భాషి ఏర్పాటు చేసిన హైదరాబాదీ హాలీమ్ పాయింట్ ను విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఆదివారం ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ గత 09సంవత్సరాల నుండి ఎంతో రుచికరమైన హాలీమ్ ను భాషి గారు అందిస్తురాని, ప్రజలకు అందుబాటు ధరలో వేరొక హాలీమ్ పాయింట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని దీవించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో 34వార్డ్ కార్పోరేటర్ శ్రీమతి తోట పద్మావతి, 33వార్డ్ ప్రెసిడెంట్ రంది గోపికృష్ణ, లండా రమణ, బొడ్డేటి ప్రసాద్, రమేష్, నౌషాద్, ఊర్వశి వైస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకులు, అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *