మూలపేట వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటుచేయాలి : సీపీఐ

Spread the love

మండలంలోని మూలపేటగ్రామంలో ప్రజలు సీజన్ వ్యాధులువల్ల అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారుు. తక్షణమే అధికారులు వైద్యం శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సీపీఐ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిని కోన కోటీశ్వరి, లక్ష్మణ డిమాండ్ చేశారు. గ్రామంలో ప్రతి ఇంటిలో ప్రజలు తలనొప్పి,నరాలనొప్పితో జర్వంతో తీవ్రఇబ్బందులు పడుతున్నారుు. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్్్ సేమ్ తీీవ్రంగా నేపథ్యంలో గ్రామంలోఈ పరిస్థితి నెలకోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారన్నారు. అధికారులు తక్షణమే స్పందించి గ్రామంలో బ్లీచింగ్,పినాయల్ చల్ల్లాలని కోోరారుు.. ప్రత్యేకవైద్యశిబిరాలుఏర్పాటుచేయాలనివారు కోరారుు.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *